Mój wykład na kursie

W Lublinie zakończył się właśnie kolejny Kurs trenerów II i I klasy PZK. Miałem w nim swój blok wykładowy: – metody, środki i formy treningu sportowego w odniesieniu do karate, – szybkość jako zdolność motoryczna, a szczególnie czas reakcji i timing z punktu widzenia walki karate, zagadnienia prawne pracy trenera karate oraz aspekty „obrona konieczna” i „stan wyższej konieczności” – kiedy zachodzą, kiedy nie działają. W kursach warszawskich zdolności motoryczne dodatkowo nakładam na oś makrocyklu.

Translate »