Powstała Europejska Federacja Przeciągania Liny

Established ETWF

Koniec 2021 roku to początek nowej ery. Powstała Europejska Federacja Przeciągania Liny, której członkiem założycielem jest PZPL. Jestem drugim vice prezydentem tej federacji, która zawiązała się właśnie w siedzibie Polskiego Związku Przeciągania Liny 18.12.2021 r. Na miejscu obradowały cztery kraje: Niemcy, Szwecja, Polska i Litwa. Pozostali członkowie uczestniczyli on-line. To kamień milowy dla dyscypliny, mogący być początkiem procesu powrotu do Olimpiady. Obecnie w skład ETWF wchodzi 13 krajów: Azerbejdżan, Belgia, Czechy, Niemcy, Izrael, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Rosja, Serbia, Szwecja, Turcja.

Zapraszam na oficjalną stronę federacji: www.tugofwar.eu

Translate »