Sympozjum i wybory IDOKAN

W sobotę, 12. września b.r. na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się 27. Sympozjum naukowe „Sztuki walki i sporty walki w badaniach naukowych”, podczas którego wysłuchałem kilku bardzo ciekawych wystąpień. Miedzy innymi referaty o szermierce osób niepełnosprawnych, staropolskich cięciach szablowych, ale także o nowych technologiach i ich potencjalnym wykorzystaniu w sztukach i sportach walki.

Przed Sympozjum odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia IDOKAN Polska. Jest mi miło poinformować, że zostałem obdarzony zaufaniem Stowarzyszenia, które powołało mnie na kolejną kadencję do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Sportowych. Cieszę się niezmiernie, że mogę się udzielać w gronie zacnych naukowców, którzy dokumentują i utrwalają pozycję Sztuk Walki w naszej kulturze i nauce. Cieszę się, że będę miał okazję kontynuowania naukowej współpracy z Prof. Wojciechem Cynarskim, który jest Prezesem Stowarzyszenia IDOKAN i jest niezaprzeczalnym światowym naukowym autorytetem w środowisku sztuk i sportów walki, popełniając wiele pozycji książkowych oraz ponad 800 artykułów w tej tematyce.

Podczas Walnego Zjazdu IDOKAN Polska, jako jego Wiceprezes, miałem przyjemność wręczyć Prof. Cynarskiemu odznakę „Wojownik Szlachetnej Drogi / Drogi Prawdy”. Nasz Prezes został uhonorowany również odznaką „Zasłużony dla Signum Polonicum”, którą wręczył Zarząd tego stowarzyszenia.

Translate »