Dariusz Bajkowski

KIME

KIME to nazwa i logo mojego klubu karate, który założyłem jeszcze pod koniec studiów, w czerwcu 1990 roku. Pierwsza pełna nazwa brzmiała: „KIME Młodzieżowa Szkoła Karate”. Potem było kilka ewolucji nazwy, ale zawsze były one powiązane z rozwojem i zmianami jakościowymi samego klubu: 

„KIME Ośrodek Karate Tradycyjnego”

„KIME Warszawskie Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego”

„KIME Centrum Szkoleń i Promocji”

„KIME Szkoła Walk”.

Okrągłe logo, koncentryczny okrąg z drugim mniejszym wewnątrz i wpisanym wewnętrznie wyrazem KIME jest autorstwa mojego przyjaciela, znanego artysty malarza, Ryszarda Grzyba, z którym miałem przyjemność ćwiczyć karate przez wiele lat mojego rozwoju. 

Opracowując to logo, Ryszard zobrazował znaczenie japońskiego wyrazu kime  – ogniskowanie, skupianie energii. Termin ten funkcjonuje w sztukach walki dla opisania decydującego momentu skupiania mocy całego ciała i psychicznej woli wkładanych jednocześnie w wykonywaną technikę. Pochodzi od japońskiego kimeru oznaczającego „podjęcie decyzji”. 

KI – energia

ME – ogniskowanie, łączenie

W judo np. nazwa „Kime-no-kata” jest tłumaczona jako „Kata Podjętej Decyzji”.

Zapraszam do mojego KIME, w którym obecnie, oprócz karate możesz ćwiczyć kilka innych sztuk i sportów walki. Znajdziesz tu programy specjalnie opracowane dla przedszkolaków, kursy samoobrony dla kobiet, czy treningi ogólnorozwojowe: www.szkolawalk.pl 

Translate »