Rozstania

Na Facebooku dodałem te książki do albumu „Rozstania”, bo są one dla mnie przedmiotami o wysokiej wartości emocjonalnej.

Są częścią historii, która miała znaczenie w moim życiu. Odkurzając swoje stare podręczniki akademickie, przypominałem sobie, jak ciężko było niektóre z nich zdobyć w latach 80-tych zeszłego stulecia. Niektóre z nich były wręcz białymi krukami w tamtych czasach. Pamiętam, jak trzeba było ich strzec przed zbliżającymi się kolokwiami, czy egzaminami, bo pożyczone ”komuś”, wracały dopiero po egzaminach.

Pomimo pomyślnego ukończenia SGGW WL z bardzo dobrą oceną na dyplomie, nie zdarzyło mi się pracować w moim zawodzie mgr inż. leśnictwa. Czas więc rozstać się ze starymi książkami, których powoli, już nie mam gdzie przechowywać.

Zachęcam koleżanki i kolegów leśników do zajrzenia tutaj i kontaktu ze mną, jeśli widzicie wśród tych książek tytuł, który chcielibyście mieć.

Z reguły przedmioty wystawiam w portalu OLX, ale tutaj trafiają te z nich, z którymi jestem szczególnie związany.

Napisz do mnie wiadomość!

Translate »