Sympozjum naukowe o sztukach walki

Wszystkie osoby o zacięciu naukowym zachęcam do wzięcia udziału w sympozjum „Sztuki walki i sporty walki w badaniach naukowych”, które odbędzie się w Rzeszowie w dniu 28 marca b.r. zorganizowane przez Stowarzyszrzenie Idokan Polska (www.idokan.pl) , w którym mam zaszczyt pełnić funkcję Wiceprezesa.

Treść komunikatu Idokan:

IPA 27th General Assembly Commemoration Symposium,

Sztuki walki i sporty walki w badaniach naukowych” /

Martial Arts & Combat Sports in Scientific Research

pod patronatem Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej UR i Prezydenta IMACSSS

Rzeszów, 28 marca 2020 / March 28, 2020

Miejsce: Wydział Wychowania Fizycznego, ul. Towarnickiego 3, Rzeszów, sala 23 lub 27

1000-1200 – Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze SIP (1000 – I termin, 1015 – II termin)

1215-1400Otwarcie i I Sesja Sympozjum / Opening and the 1st Session

1400-1500 – przerwa obiadowa / lunch break

1515-1645II Sesja Sympozjum / Second Session

1645-1700 – Podsumowanie i zakończenie / Summary and closing

Udział w Walnym Zebraniu i Sympozjum jest nieodpłatny. Warunkiem jest tylko posiadanie członkostwa i uregulowanych składek w Stowarzyszeniu Idokan Polska.

Participation in the General Meeting and Symposium is free. The only condition is to have membership and paid contributions to the Idokan Poland Association (IPA).

Bank account / nr konta: 91 9168 0004 0020 4088 2000 0010. Stawki pozostają bez zmian.

Komitet Naukowy / Scientific Committee

Prof. Dr hab. Wojciech J. Cynarski – przewodniczący

Prof. Dr hab. Wojciech Czarny

Prof. Dr hab. Georgiy Korobeynikov

Prof. Dr  hab. Maciej Łuczak

Dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Borysiuk

Dr hab. prof. nadzw. Cezary Kuśnierz

Dr hab. prof. nadzw. Jacek Wąsik

Dr hab. prof. nadzw. Juliusz Piwowarski

Dr Wiesław Błach

Dr Stefania Skowron-Markowska

Komitet Organizacyjny / Organisational Committee

Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski – przewodniczący

Mgr Przemysław Pawelec – sekretarz

Mgr Dariusz Bajkowski

Dr Grzegorz Bielec

Dr Jan Słopecki

Dr Gabriel Szajna

Dr Paweł Świder

Dr Krzysztof Warchoł

Zgłoszenia do udziału w Sympozjum – imienne z tematami i abstraktami strukturalnymi prac – na adres:  pa_przemekMAŁPApoczta.onet.pl   w terminie do 1 marca 2020 / submissions – till March 1, 2020.

Ponieważ będzie to sympozjum z udziałem gości zagranicznych, prosimy o slajdy w języku angielskim, przy czym referaty autorów z Polski mogą być wygłoszone w języku polskim. Goście zagraniczni występują w języku angielskim / Foreign guests give a presentation in English.

Zapraszamy! / Welcome!

Translate »